Eğitim kesintisi

En büyük zorluklardan biri de, ülkede eğitim erişilebilirliğini derin bir şekilde etkilemeye devam eden öğretmenlerin maaş ödemelerinin olmamasıdır. 11 valilikteki devlet okulu öğretmenlerinin yaklaşık dörtte üçü 2016’dan bu yana maaşlarını ödemedi, bu da bu valiliklerdeki yaklaşık 3,7 milyon çocuğu etkileyen eğitim kesintisine neden oldu

Taahhüt

YİAD, eğitimin bireyler ve toplumlar için gelişme ve dönüşüm için kritik bir temel olduğuna inanmaktadır. YİAD, Yemen’deki her çocuğun eğitim yoluyla gelişme ve başarılı olma hakkına sahip olmasını sağlamaya çalışıyor. YİAD ayrıca yerlerinden edilmeleri, yoksullukları veya kendilerine dayatılan olumsuz koşullar nedeniyle bu çocukların temel eğitim haklarından mahrum kalmamaları için yerinden edilmiş kişilerin, dışlanmışların ve mültecilerin çocuklarının içinde bulunduğu kötü durumlara da dikkat etmektedir. . Yemen’de eğitimi iyileştirme taahhütlerimiz, hem bireyler hem de kuruluşlar olarak nazik desteğiniz olmadan gerçekleştirilemez.

Ne yapıyoruz

Açık sohbet
1
Scan the code
Nasıl yardımcı olabilirim