ZORLUK

Öğrenciler: Sürekli göç ve ailelerin kötü yaşam koşulları nedeniyle krizin başından bu yana okulu bırakma oranları artmakta, bu da cehalet döngüsünün üstesinden gelmeyi çok zorlaştırmaktadır.
Öğretmenler: Öğretmen maaşlarının ödenmemesi, ülkede eğitimin sürdürülebilirliğini derinden etkilemeye devam eden en önemli sorunlardan biri olarak kabul edilmektedir.
Altyapı: Yemen’de devam eden çatışmaların eğitim altyapısı üzerinde yıkıcı bir etkisi olmuştur. Her sekiz okuldan biri ya tamamen yıkıldığı, ya kısmi hasar gördüğü, ya eğitim dışı amaçlarla kullanıldığı ya da çatışma bölgelerine yakınlığı nedeniyle kapalı olduğu için şu an da kullanılamaz duruma gelmiştir.
Eğitim Müfredatı: Ders kitaplarının basımının durdurulması nedeniyle öğrenciler eğitim müfredatına erişim sıkıntısı yaşamakta, bu da eğitimin hoşgörü kültürünün yaygınlaştırılması, barış değerlerinin ve eşitlik ilkelerinin desteklenmesindeki rolünü zayıflatmaktadır.

TAAHHÜT

Yemen Uluslararası Kalkınma Derneği, yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmak için bireylerin ve toplumların güçlendirilmesine aktif olarak çalışmaktadır. Güçlendirilen kişiler, edindikleri beceriler, kapasite geliştirme programları, istihdam sağlama ve uygun bir çalışma ortamı oluşturma yoluyla kendi kendine yeten hale gelecektir. Bu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 1. Hedef “Yoksulluğa Son”, 2. Hedef “Açlığa Son” ve 8. Hedef “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” ile derneğin stratejik hedefi arasındaki stratejik bağlantı yoluyla mümkün olmaktadır.

ALANA MÜDAHALELER

Açık sohbet
1
Scan the code
Nasıl yardımcı olabilirim