Yemen genelinde ve Yemen toplulukları ve gurbetçilerle kalkınma projelerinin ve programlarının uygulanmasını denetleyerek, bağışçılar, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ve yerel kurumlar ağı ile işbirliği içinde Yemen’in kalkınması ve insan yapımına yönelik çabaları koordine etmek ve entegre etmek için çalışan uluslararası bir kuruluş dünyanın her yerinde, bağışçıların ve geliştirme ortaklarının gereksinimlerine ve taahhütlerine uygun olarak.

İstisnai Şartlar

Yemen hayatın tüm alanlarını derinden etkileyen olağanüstü zorlayıcı koşullardan geçmektedir. Ülkede hayati önem taşıyan sektörlerde büyük bir çöküş yaşanmış ve bu da insani krizi çözmek için gösterilen çabaların ihtiyaçları karşılayamamasına neden olmuştur. Bu nedenle mümkün olan tüm çabalara yatırım yapmak için kurumsal olarak daha etkili çalışmak gerekiyordu. Bu kriz karşısında toplum direncinin güçlendirilmesi amacıyla kalkınma programları üzerinden bağışçı çemberini azami sayıdaki muhtaç kişiye erişim sağlamak için çeşitli tarafları içerecek şekilde genişletmek tercih edildi. Bu noktada Yemen Uluslararası Kalkınma Ajansı, çeşitli tarafların çeşitli kalkınma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan bir çalışma ortamı yaratmak için varolan çalışmalara ve deneyimlere niteliksel bir katkıda bulunma amacına odaklandı.

Ajans yaklaşımı

Ajansın yaklaşımı, uzun vadeli geçim kaynaklarının yeniden tesisi ve sürdürülebilir kalkınma fırsatlarına yönelik acil yardımın çok daha ötesindedir.

Bağımsız

YIAD, 2018 yılında kurulmuş bağımsız, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen topluluk tabanlı bir kuruluştur

kararlı

YIAD, insanların haklarına ve haysiyetine saygı duyarak ihtiyaç ve kapasite temelinde müdahale sağlarken, sürdürülebilir büyüme ve insanların potansiyelini gerçekleştirme için uzun vadeli fırsatları birlikte yaratmaya kararlıdır.

Sürdürülebilir

Yemen’deki tüm insanlar için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için YIAD müdahaleleri BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) ile uyumludur.

Prensipler

YIAD, Davranış Kuralları yönetmeliğine göre ayrımcılık yapmama, şeffaflık ilkelerini takip eder.

Vizyonumuz

Yemen’de kalkınma ortakları için uluslararası düzeyde en iyi aracı kurum olmak

Misyonumuz

Bağışçıların gereksinimleri ve taahhütleri doğrultusunda kalkınma projeleri ve programlarının uygulanması yoluyla, bağışçılar, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ve yerel kurumlardan oluşan bir ağ ile işbirliği içinde Yemen’in kalkınması ve insani gelişimi için gösterilen çabaları koordine etmek ve entegre etmek

Stratejik Vizyon

Yemen Uluslararası Kalkınma Ajansı (YIAD), en güvenilir aracı kurum olarak Yemen’in 333 ilçesinde yakın ve uzak yardıma hazır. Vizyonu ve misyonu, Yemen’deki tüm insanlar için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak için UN Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumludur. Bu nedenle YIAD, 17 UN Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden 6 hedefi gerçekleştirmeye etkin bir şekilde katılmaya çalışmaktadır. Bu tür hedefler; Yoksulluk Yok, Sıfır Açlık, İyi Sağlık ve Refah, Kaliteli Eğitim, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme ve Ortaklıklar. YIAD yeni kurulmuş olmasına rağmen, ilham alıyoruz ve tüm insanların refah içinde yaşadığı bir Yemen yaratmak için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız.

Program Stratejilerimiz

1 . YIDA, müdahale yaklaşımının merkezine direnç ve gelişimi yerleştirir.
2. YIAD, programları ortak yaklaşım program döngüsüne uygun olarak uygular
3. YIDA’nın ilham kaynağı, acil müdahale, iyileştirme, hafifletme ve hazırlık gibi etkili modelleri ve yaklaşımları kullanarak, yardım, rehabilitasyon ve geliştirme arasında bağlantı kurarken entegre bir yaklaşım uygulamayı amaçlamaktadır.
4. Etkilenen nüfuslar için direnç oluşturmanın ve sürdürülebilir kalkınmanın etkili, uygun maliyetli ve sürdürülebilir olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Ek olarak, daha iyi gelişme acil yardım ihtiyacını azaltabilir; daha iyi bir rahatlama gelişime katkıda bulunabilir; ve daha iyi rehabilitasyon, ikisi arasındaki geçişi kolaylaştırabilir.
5. YIAD, ihtiyaçları veya mevcut koşullar ile istenen koşullar arasındaki “boşlukları” belirlemek ve ele almak için herhangi bir program veya projeyi uygulamadan önce her zamanihtiyaç değerlendirmesi yapar.
6. YIAD, veri ve bilgi toplamanın önemini göz önünde bulundurur ve geliştirmeyle ilgili konularda güvenilir çalışmalar yürütür. Bu çalışmaların sonuçları ve veri tabanı, bu tür çalışmalarla ilgilenen tüm fon sağlayan kurumlar ve / veya bireyler için mevcuttur.
7. YIAD, acilen ihtiyaç duyulan projeler ve programlar için kısa teklifler hazırlar. Teklifler, bağışçı (lar) dan gelen talep üzerine uzatılır.

Hedeflerimiz

  1. Genel, mesleki ve yüksek öğretim fırstatlarını iyileştirmek
  2. Sağlık progemaları ve hizmetlerini
  3. Sosyal gelişim programları geliştirmek ve bunu en fazla ihtiyaç duyan gruplara sağlamak
  4. Tüm toplum grupları için rehabilitasyon ve kişisel gelişme programları sağlamak
  5. Ulusararası işbirliği ağını genişletmek Proje ve programları finanse etmek

Degerlerimiz

  • Ortaklık
  • Gelişim
  • Kalkınma
Açık sohbet
1
Scan the code
Nasıl yardımcı olabilirim