Yemen Uluslararası Kalkınma Derneği, liderlik, yönetim, planlama, uygulama, denetim ve etki ölçümü dahil olmak üzere çeşitli insani yardım alanlarında onlarca yıllık deneyime sahip bir grup Yemenli öncü tarafından kurulmuş uluslararası bir dernektir.

DERNEK STRATEJİSİ

Dernek, Yemen’in 333 ilçesinde en güvenilir aracı kurum olarak faaliyet göstermektedir. Vizyonu ve misyonu, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olup, Yemen’deki tüm insanlar için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek elde etmeyi amaçlamaktadır. Dernek, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden 6’sına ulaşmaya kendini adamıştır: Amaçlar için Ortaklıklar – Nitelikli Eğitim – İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme – Sağlık ve Kaliteli Yaşam – Açlığa Son – Yoksulluğa Son.
Dernek, stratejisinde tüm Yemen halkının refah içinde yaşayabileceği bir Yemen geliştirmeyi taahhüt etmektedir.

Ajans yaklaşımı

Ajansın yaklaşımı, uzun vadeli geçim kaynaklarının yeniden tesisi ve sürdürülebilir kalkınma fırsatlarına yönelik acil yardımın çok daha ötesindedir.

Bağımsız

YIAD, 2018 yılında kurulmuş bağımsız, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen topluluk tabanlı bir kuruluştur

kararlı

YIAD, insanların haklarına ve haysiyetine saygı duyarak ihtiyaç ve kapasite temelinde müdahale sağlarken, sürdürülebilir büyüme ve insanların potansiyelini gerçekleştirme için uzun vadeli fırsatları birlikte yaratmaya kararlıdır.

Sürdürülebilir

Yemen’deki tüm insanlar için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için YIAD müdahaleleri BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) ile uyumludur.

Prensipler

YIAD, Davranış Kuralları yönetmeliğine göre ayrımcılık yapmama, şeffaflık ilkelerini takip eder.

Vizyonumuz

Yemen’deki kalkınma ortakları için en iyi uluslararası arabulucu.

Misyonumuz

Yemen’in kalkınması ve halkının güçlendirilmesine yönelik çabaları koordine etmek ve bütünleştirmek için çalışan uluslararası bir kuruluştur. Bağışçılar, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ve yerel kurumlardan oluşan bir ağ ile işbirliği yaparak Yemen’in yanı sıra Yemenli topluluklar ve dünyanın dört bir yanındaki gurbetçiler için kalkınma projeleri ve programlarının uygulanmasını denetlemektedir. Bu çalışmalar, bağışçıların ve kalkınma ortaklarının talepleri ve taahhütleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

DERNEK STRATEJİSİ

Dernek, Yemen’in 333 ilçesinde en güvenilir aracı kurum olarak faaliyet göstermektedir. Vizyonu ve misyonu, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olup, Yemen’deki tüm insanlar için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek elde etmeyi amaçlamaktadır. Dernek, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden 6’sına ulaşmaya kendini adamıştır: Amaçlar için Ortaklıklar – Nitelikli Eğitim – İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme – Sağlık ve Kaliteli Yaşam – Açlığa Son – Yoksulluğa Son.
Dernek, stratejisinde tüm Yemen halkının refah içinde yaşayabileceği bir Yemen geliştirmeyi taahhüt etmektedir.

Program Stratejisi

1 . Dernek, programlarını ve müdahalelerini BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımı Mutabakatı’na (UNSDG) uygun olarak uygulamaktadır.

2. Dernek, herhangi bir program veya projeyi uygulamadan önce ihtiyaçları, eksiklikleri ve istenen sonuçları belirlemek için bir ihtiyaç değerlendirmesi yapmaktadır.

3. Dernek, acil müdahale, kademeli iyileşme, rehabilitasyon ve kalkınma gibi etkili model ve yöntemleri kullanarak kapsamlı bir yaklaşım uygulamayı hedeflemektedir.

4. Dernek, kalkınma konularında veri ve bilgi toplar ve güvenilir çalışmalar yürütür. Bu çalışmaların sonuçları ve veri tabanı, bu tür çalışmalarla ilgilenen tüm destek sağlayıcı kuruluşların veya bireylerin kullanımına açıktır.

5. Dernek, bağışçıların talebi üzerine çok ihtiyaç duyulan proje ve programlar için çalışmalar hazırlamaktadır.

HEDEFLER

  • Genel, mesleki ve yükseköğrenim imkanlarını geliştirmek.
  • Sağlık programları ve hizmetlerini geliştirmek.
  • En muhtaç gruplar için sosyal kalkınma ve güçlendirme programları geliştirmek.
  • Toplumun tüm kesimlerine yönelik rehabilitasyon ve beceri geliştirme programları geliştirmek.
  • Toplumun tüm kesimleri için rehabilitasyon ve kapasite geliştirme programları oluşturmak.
  • Uluslararası işbirliği ağını genişletmek, proje ve programlara destek sağlamak.
  • Yurtdışındaki Yemenli topluluklar aracılığıyla halkla ilişkiler ve uluslararası iletişim programları geliştirmek.

DEĞERLER

  • Ortaklık
  • Gelişim
  • Kalkınma
Açık sohbet
1
Scan the code
Nasıl yardımcı olabilirim